درباره ما :

 

علم مديريت پروژه بسيار گسترده است و به تناسب آن طيف وسيعی از مردم و مشاغل، نيازمند به کارگيری تعاريف، ابزار و فرايند های آن، برای ايفای نقش ها و انجام مسئوليت های خود مي باشند. مخاطبان سرمشق ها تمام افراد و همه مشاغلی هستند که خود آگاهانه نيازمند توسعه دانش، مهارت و يا توانايي مديريت پروژه مي باشند.  ماموریت ما توسعه دانش، مهارت و توانمندی های مدیریت پروژه تمام گروه ها و سطوح مخاطبان است.

ما يک گروه بزرگ متشکل از متخصصين مجرب در حوزه هاي گوناگون صنايع، سازمانها، ادارت و خدمات هستيم که با هدف غايي و ارزشمند ارائه خدمت جهت ارتقاء سطح کيفيت محصولات و نتايج پروژه ها گرد هم آمده ايم. ما نه تنها اولين گروه علمي هستيم که اقدام به ارائه اين متد آموزشي، يعني آموزش علوم تخصصي بر مبناي تجارب استاندارد شده، در داخل کشور و در فضاي اينترنت مينماييم بلکه اولين گروه بزرگ مجازي نيز هستيم که توانسته ايم طيف وسيعي از تخصص ها و تعداد زيادي از اعضاء را تنها از طريق ارتباطات اينتر نتي براي نيل به اهداف معين تبيين شده گرد هم بياوريم. هيئت علمي اين گروه علمي متشکل از نيروهاي متخصص و مجربي ميباشد که وظيفه پردازش نهايي و ارائه نسخه نهايي سرمشق ها را بر عهده دارد.کلیه حقوق این سایت برای فروشگاه جهان آرایش محفوظ می باشد.


بالا